QUY ĐỊNH LƯU CHUYỂN HÀNG GIỮA CÁC BÁNH

Obama

Moderator
Thành viên BQT
Moderator
 
 
LX Credits
400
USD
0
Tham gia
9/1/18
Bài viết
22
Được thích
30
Giới tính
Nam
QUY ĐỊNH LƯU CHUYỂN HÀNG
- Để đảm bảo quyền lợi của bánh gốc và tránh tình trạng hàng tự ý đổi bánh, xảy ra tranh chấp hàng giữ các bánh, cân bằng quyền lợi giữ hàng và bánh. BQT quy định về việc hàng lưu chuyển bánh như sau:

- Định nghĩa Bánh gốc : là người đầu tiên giới thiệu em hàng đến thiên địa, người đầu tiên lên bài report cho hàng.

I/ Trong thời gian 3 tháng đầu( tính từ ngày Report đầu tiên xuất hiện trên thiendia.Com).
Những em hàng chuyển từ bánh gốc sang bánh khác(mới), hay tự nhờ checker đăng bài phải có sự thỏa thuận giữa các bánh được đồng ý mới được làm.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bánh/checker/hàng có 2 cách xử lý:

1. Sau 90 ngày hạ bài của bánh cũ(TTSH hoặc KSCH) mới được vào trung tâm (tính từ ngày post bài của bánh mới ở khu KSCH)
2. Bồi hoàn chi phí tương ứng với 3 tháng của bánh chủ quản cũ thu em hàng sẽ được phép làm luôn. Ví dụ Bánh chủ quản cũ thu 6tr/tháng thì phí giải phóng là 18tr.

II/ Trong thời gian từ 3 đến 6 tháng ( tính từ ngày Report đầu tiên xuất hiện trên thiendia.Com).
Những em hàng chuyển từ bánh gốc sang bánh khác(mới), hay tự nhờ checker đăng bài phải có sự thỏa thuận giữa các bánh được đồng ý mới được làm.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bánh/checker/hàng có 2 cách xử lý:

1. Sau 30 ngày hạ bài của bánh cũ(TTSH hoặc KSCH) mới được vào trung tâm (tính từ ngày post bài của bánh mới ở khu KSCH)
2. Bồi hoàn chi phí tương ứng với 1,5 tháng của bánh chủ quản cũ thu em hàng sẽ được phép làm luôn. Ví dụ Bánh chủ quản cũ thu 6tr/tháng thì phí giải phóng là 9tr.

III/ Sau 6 tháng ( tính từ ngày Report đầu tiên xuất hiện trên thiendia.Com).
Các em hàng có thoải mái, tự do chuyển từ bánh gốc sang bánh khác(mới), hay tự nhờ checker đăng bài không cần có sự thỏa thuận giữa các bánh được đồng ý mới được làm.

IV/ Khi hàng chuyển bánh vẫn còn trong thời hạn 6 tháng , bánh tiếp nhận lập hộp thoại với bánh gốc thỏa thuận về việc chuyển hàng và có xác nhận của bánh gốc đồng ý chuyển hay không, sau đó chụp lại hộp thoại trao đổi gửi Mod quản lý khu vực để xác nhận chuyển hàng.

V/ Bánh tiếp nhận hàng có nghĩa vụ tìm hiểu chính xác thông tin hàng trước khi làm report, PR hàng. Trường hợp bánh không tìm hiểu kỹ nguồn gốc hàng, cung cấp sai thông tin cho Mod, xảy ra tranh chấp kiện tụng giữa các bánh hình thức xử lý như sau:
- Đối với bánh: Lần 1 : Phạt 10 triệu VNĐ, lần 2 phạt: 20 triệu,...
- Đối với hàng cung cấp thông tin sai: Phạt treo 6 tháng.
 

Triệu Lập Kiên

Moderator
Thành viên BQT
Moderator
 
 
 
LX Credits
387
USD
0
Tham gia
16/10/17
Bài viết
47
Được thích
191
QUY ĐỊNH LƯU CHUYỂN HÀNG (Update)
(Có hiệu lực tù ngày 10/3/2021)


Để đảm bảo quyền lợi của bánh gốc và tránh tình trạng hàng tự ý đổi bánh, xảy ra tranh chấp hàng giữa các bánh, cân bằng quyền lợi giữa hàng và bánh. BQT quy định về việc hàng lưu chuyển bánh như sau:

-
Định nghĩa Bánh gốc: là người đầu tiên giới thiệu em hàng đến thiên địa, người đầu tiên lên bài report cho hàng.

- Hàng phải làm cho bánh gốc đủ 6 tháng.


Đối với hàng đã làm việc cho bánh gốc đủ 6 tháng:

_ Các em hàng được quyền thoải mái, tự do chuyển từ bánh gốc sang bánh khác(mới), hay tự nhờ checker đăng bài mà không cần có sự đồng ý của bánh gôc mới được làm.

Đối với hàng làm việc cho bánh gốc không đủ 6 tháng:


I) Khi hàng chuyển bánh vẫn còn trong thời hạn 6 tháng, thì phải được sự đồng ý của bánh gốc.


Trong trường hợp hàng làm chưa đủ 6 tháng nhưng vì một lý do nào đó hàng phải nghỉ liên tục một khoảng thời gian dài, từ 1 năm trở lên tính từ ngày hạ bài TTSH gần nhất thì hàng được quyền tự do chuyển bánh


II) Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bánh/checker/hàng có những cách xử lý sau:


* Bánh mới phải bồi thường đủ chi phí tương ứng với những tháng của em hàng chưa làm cho bánh gốc và không được quá 3 tháng. Ví dụ: Hàng đã làm được 2 tháng, còn 4 tháng cần phải làm với bánh gốc. Bánh chủ quản cũ thu 6tr/tháng thì phí giải phóng không đựơc quá 18tr.


* Nếu bánh mới chấp nhận bồi thường thỏa đáng cho bánh gốc, nhưng bánh gốc không chấp nhận thì quyền quyết định thuộc về mod TTSH.


* Nếu bánh gốc chấp nhận bồi thường nhưng bánh mới không đồng ý. Trong trường hợp này hoặc là hàng quay về làm cho bánh gốc đủ thời gian quy định rồi chuyển bánh, hoặc tự bỏ tiền ra để bồi thường.III)
Bánh mới tiếp nhận hàng có nghĩa vụ tìm hiểu chính xác thông tin hàng trước khi làm report, PR hàng. Trường hợp bánh không tìm hiểu kỹ nguồn gốc hàng, cung cấp sai thông tin cho Mod, xảy ra tranh chấp kiện tụng giữa các bánh hình thức xử lý như sau:

- Đối với bánh: Lần 1: Phạt 10 triệu VNĐ, lần 2 phạt: 20 triệu,…
- Đối với hàng cung cấp thông tin sai: Phạt treo 6 tháng


IV) Hàng làm đủ 3 tháng ( không tính thời gian tạm nghỉ) thì được quyền thay một bài TTSH mới.


V) Hàng làm đủ 4 tháng (không tính thời gian tạm nghỉ) thì được phép đổi tên. Trừ trường hợp bất khả kháng thì được đổi tên trước nhưng phải cung cấp đầy đủ bằng chứng cho mod quản lý biết .
 

Danh sách Box

Ăn Chơi 3 Miền Gái Gọi | Massage | Karaoke

Phim Sex - Phim Người Lớn - Con Heo

Bên trên Bottom